Author: | Category: Transport Nieuws |

10 GOUDEN REGELS ladingzekering

Loading docks

Wat volgt is een korte lijst van belangrijke basisregels die altijd gelden, ongeacht de vervoerde lading, en die onthouden of gerespecteerd moeten worden wanneer er een
transport wordt uitgevoerd. Deze lijst staat niet op zichzelf. Ze moet worden aangevuld met de meer gedetailleerde informatie die in de tekst kan worden
gevonden. Vergeet niet dat een lading die niet goed is vastgezet een gevaar kan zijn voor anderen en voor uzelf. Een slecht gezekerde lading kan van het voertuig vallen, een
verkeersopstopping veroorzaken en andere weggebruikers verwonden of doden. Een slecht gezekerde lading kan u verwonden of doden bij hard remmen of bij een botsing. De besturing van een voertuig kan worden beïnvloed door de manier waarop de lading is verdeeld en/of gezekerd op het voertuig, waardoor het moeilijker wordt
het voertuig onder controle te houden. Sommige van de volgende tien geboden zijn in de eerste plaats bedoeld voor de bestuurder, omdat hij degene is die de lading fysiek vervoert naar haar bestemming en bijgevolg direct is blootgesteld aan de gevaren die bij het transport komen kijken:

 

 1. Voordat het voertuig wordt geladen, dient u te controleren of de laadvloer, de voertuigopbouw en alle materiaal voor het zekeren van de lading ongeschonden en stevig zijn.
 2. Zeker de lading zodanig dat deze niet kan wegschuiven, wegrollen, zich verplaatsen door trillingen, van het voertuig vallen of het voertuig doen kantelen.
 3. Bepaal wat de zekeringmethode(s) is/zijn die het best is/zijn aangepast aan de kenmerken van de lading (opsluiten, fixeren, directzekeren, neersjorren, vastzetten met twist-locks of combinaties van deze).
 4. Controleer of de adviezen van de fabrikant van het voertuig en van het materiaal om de lading te zekeren worden opgevolgd.
 5. Controleer of het materiaal waarmee de lading wordt vastgezet is afgestemd op de omstandigheden die het zal ondervinden tijdens de reis. Noodstops, sterk uitwijken voor een obstakel, slechte weg- of weersomstandigheden moeten worden gezien als normale omstandigheden die zich waarschijnlijk zullen voordoen tijdens een reis. Het zekeringmateriaal moet deze omstandigheden kunnen doorstaan.
 6. Telkens wanneer de lading werd (af)geladen of opnieuw verdeeld, dient de lading nagekeken te worden. Controleer op overbelading en/of slecht gebalanceerde gewichtsverdeling voor het starten. Zorg ervoor dat de lading zodanig is verdeeld dat het zwaartepunt van de totale lading zo dicht mogelijk bij de lengteas ligt en zo laag mogelijk wordt gehouden: zwaardere goederen onderaan, lichtere goederen bovenaan.
 7. Kijk de zekering van de lading regelmatig na tijdens de reis, overal waar
  mogelijk. De eerste controle kan het best gedaan worden na enkele kilometers te hebben gereden, op een plaats                                                         waar veilig kan worden gestopt. Daarnaast moet de zekering ook worden gecontroleerd na hevig remmen of andere abnormale situaties tijdens het rijden.
 8. Gebruik overal waar mogelijk materiaal dat de ladingzekering ondersteunt, zoals antislipmatten, loopplanken, banden, hoekstukken, enz.
 9. Zorg ervoor dat de middelen waarmee de lading wordt gezekerd de vervoerde goederen niet beschadigen.
 10. Rij soepel, d.w.z. pas uw snelheid aan de omstandigheden aan om bruuske veranderingen van rijrichting en hevig remmen te vermijden. Als u deze raad opvolgt, zullen de krachten die door de lading worden uitgeoefend laag blijven en zou u geen problemen mogen ondervinden.

Meer informatie vinden jullie onder: .EU_richtlijnen

Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport EUROPESE COMMISSIE