Author: | Category: Transport Nieuws, Vrachtuitwisseling |

Veiligheidsmaatregelen door de gebruiker
Naast de reeds genoemde veiligheidsmaatregelen kunnen transportdeelnemers zich natuurlijk ook zelf al in vroeg stadium beschermen, door zorgvuldig en verantwoordelijk te werk te gaan. Als principiële stelregel geldt, de opdrachtgever voorafgaand aan de contractafsluiting grondig te controleren.

Eigen preventiemaatregelen
Men dient allereerst te controleren, of het faxnummer of het e-mailadres van waaruit de opdracht verzonden werd, overeenstemt met het in de opdracht vermelde nummer of adres. Tevens kan kredietwaardigheids- en bedrijfsinformatie
over de betreffende onderneming worden opgevraagd bij kredietinstanties, bijv. de fa. Creditreform. Via het desbetreffende handelsregister kan bovendien worden geverifieerd, of het geregistreerde inschrijvingsnummer bij de firma hoort. Is er zelfs een webgebaseerde adressenregister beschikbaar dienen de opgegeven contactgegevens in de transportorder van de zakenrelatie met de gegevens in deze lijst overeen te stemmen. Zinvol is ook, uzelf door de betreffende aanbieder een mail te laten toezenden, om zeker te zijn dat deze daadwerkelijk van de vrachtbeurs gebruik maakt. Zelfs in piektijden dienen de belangrijkste veiligheidsregels in acht te worden genomen, zodat men bij onregelmatigheden onmiddellijk kan reageren.

Als stelregel geldt: Al te goed is buurmans gek! Meestal heeft men te maken met uiterst flexibele en goed georganiseerde criminelen. In veel gevallen wordt het eerste contact door de oplichters gelegd via gratis e-mailnummers en prepaid-mobiele telefoons die niet te traceren vallen. De voorzichtigheid gebiedt, in die gevallen extra maatregelen te nemen: Men dient de ondernemer op vaste netnummers die zijn geregistreerd in officiële adresregisters terug te bellen. Ondernemingen met een eigen website gebruiken geen freemail-adressen. Veiligheid kan ook een kwestie van geld zijn: Speciale veiligheidsuitrustingen zoals GPS-tracking van de transportgoederen zijn bij transport- en logistieke dienstverleners dikwijls niet aanwezig. Om die reden genieten bij snel om te laden of waardevolle goederen selecte partners, bijvoorbeeld bedrijven met een jarenlange vervoerservaring, dealgemene voorkeur.

 

Meer informatie over veiligheid vindt u onder: www.timocom.nl