Author: | Category: Transport begrippen |

BGL e.V.

De BGL is de Duitse beroepsvereniging voor het beroepsgoederenvervoer, logistiek en afvalverwerking. Deze behartigt de uiteenlopende belangen van duizenden bedrijven uit de sectoren weggoederenvervoer, logistiek, expeditie, opslag en afvalverwijdering. Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. Meer informatie vindt u op www.bgl-ev.de.