Deellading

Posted by in Transport begrippen

Deellading Duidt een lading aan die de vrachtwagen niet compleet (complete lading) vult, maar slechts ten dele.

Contractmarkt

Posted by in Transport begrippen

Contractmarkt Contractmarkt is de aanduiding van het economische platform waar langlopende contracten voor complexe logistieke diensten worden afgesloten.

Contractlogistiek

Posted by in Transport begrippen

Contractlogistiek   Contractlogistiek is de aanduiding van een businessmodel tussen een producent of verhandelaar van goederen en een logistiek dienstverlener dat gebaseerd is op langdurige samenwerking, waarbij de geleverde diensten voor een belangrijk deel in het kader van een dienstverleningsovereenkomst (contract) worden afgewikkeld. De contractlogistiek-dienstverlener voert daarbij logistieke taken uit binnen de gehele waardeketen en… Read more

Container

Posted by in Transport begrippen

Komt van het Latijnse woord continere = samenhouden, bevatten. Duidt meestal een genormeerde intermodale laadeenheid voor transport en opslag van goederen aan.

Commercieel medewerker expeditie en logistiek (man/vrouw)

Posted by in Transport begrippen

Commercieel medewerker expeditie en logistiek (man/vrouw) Commercieel medewerkers expeditie en logistiek (man/vrouw) (in Duitsland “Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung”) (vroeger: “Speditionskaufmann/-frau”) zijn werkzaam bij expeditie- en logistiekbedrijven. Zij regelen de verzending, de opslag en de overslag van goederen en verkopen verkeers/-logistieke diensten. Zij regelen het goederenvervoer over de weg en het spoor of zijn werkzaam… Read more

Colli

Posted by in Transport begrippen

Colli Colli zijn de individuele verpakkingseenheden waaruit de lading bestaat. Zij zijn de kleinste verpakkingseenheden van een zending goederen.

Coil

Posted by in Transport begrippen

Coil Is de aanduiding voor een tot een rol gewikkelde strook metaalplaat (Coil = Engels voor spoel). In de regel gaat het om rollen staal of ook om gewikkelde rollen staaldraad als halffabrikaat. In de vorm van coils worden walsproducten (metalen en legeringen) tussen producenten en de verwerkende industrie (bijv. auto-industrie) vervoerd.

CMR

Posted by in Transport begrippen

CMR CMR – Internationaal transport overeenkomst die betrekking heeft tot wegtransporten (CMR is een afkorting uit het Frans en staat voor Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). De CMR, ook wel aangeduid als CMR-vrachtbrief, regelt het vervoer van alle soorten goederen per vrachtwagen. Deze wordt gebruikt, wanneer de locatie waar… Read more