Author: | Category: Transport begrippen |

CMR

CMR – Internationaal transport overeenkomst die betrekking heeft tot wegtransporten (CMR is een afkorting uit het Frans en staat voor Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route).
De CMR, ook wel aangeduid als CMR-vrachtbrief, regelt het vervoer van alle soorten goederen per vrachtwagen. Deze wordt gebruikt, wanneer de locatie waar een vracht wordt opgehaald en de locatie, waar deze wordt afgeleverd, in twee verschillende landen liggen. Daarbij dient ten minste één van deze landen CMR-lidstaat te zijn. Dit geldt ongeacht de woonplaats of nationaliteit van de betreffende partijen. De overeenkomst geldt in alle lidstaten van de Europese Unie en in enkele andere landen. Indien een kwestie door de CMR niet toereikend is geregeld, geldt aanvullend het nationale recht.
Ook de aansprakelijkheid bij transportschade wordt via de CMR-vrachtbrief geregeld.De CMR is uitsluitend voor het verladen van wegvoertuigen bedoeld. Containers of Wisselopbouwsoorten gelden niet als voertuigen.
Belangrijke gegevens in de CMR-vrachtbrief zijn: afzender, ontvanger, bijgevoegde documenten, soort en hoeveelheid van het transportgoed, kenteken, vrachtvervoerder. Deze gegevens dienen duidelijk op de vrachtbrief te worden ingevuld.