Author: | Category: Transport Nieuws |

‘Colonneparkeren’ en ‘compact parkeren’: met deze oplossingen moet het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens op Duitse snelwegen worden beperkt. Alleen in Noordrijn-Westfalen is er volgens de Duitse vereniging Spedition und Logistik e.V. (VSL) al een tekort van 5.000 parkeerplaatsen.

De Duitse regering heeft het probleem erkend en een half miljard euro beschikbaar gesteld voor het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen. Voor het einde van het jaar moeten van dit geld in heel Duitsland 6.000 nieuwe parkeerplaatsen voor vrachtwagens zijn aangelegd. Maar uit deze cijfers blijkt al dat dat lang niet voldoende is. Er zijn naast de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en het uitbreiden van bestaande parkeerplaatsen technische oplossingen nodig om de ruimte van bestaande parkeerplaatsen beter te kunnen benutten.

 

Colonneparkeren

Bij de rustplaats Montabaur langs de Duitse A3 (richting het noorden) wordt er sinds 2005 al gebruik gemaakt van het zogenaamde telematisch gestuurde parkeren van vrachtwagens, ook wel ‘colonneparkeren’ genoemd. Dit proefproject werd gesteund door het Duitse Ministerie van Vervoer. Het aantal vrachtwagenparkeerplaatsen in Montabaur kon met het nieuwe systeem worden verdubbeld en dat terwijl er geen enkele extra vierkante meter extra plaats bijkwam. Hier zijn er geen aparte parkeerplaatsen voor vrachtwagens, maar parkeerstroken waar meerdere vrachtwagens achter elkaar kunnen parkeren. Een vrachtwagenchauffeur komt dan als hij de parkeerplaats oprijdt, langs een slagboom en hier moet hij aangeven hoelang hij wil parkeren. Sensoren meten de lengte van de vrachtwagen. Het systeem rekent met telematica uit in welke parkeerstrook veel plaats is en wijst de chauffeur toe aan een strook waar alleen voertuigen voor hem staan die eerder vertrekken. De telematische detectoren herkennen ook automatisch foutparkeerders die bijvoorbeeld strook 10 in plaats van strook 11 zijn ingereden. De elektronische parkeerwachter houdt dan rekening met deze foutparkeerder bij het verder verdelen van de parkeerplaatsen. Voor zover het theoretische gedeelte. In de praktijk doen er zich soms echter problemen voor als er te veel collega’s de verkeerde parkeerstrook in zijn gereden of als de vrachtwagen voor een andere vrachtwagen niet meer start. Nog een puntje van kritiek: dit is de eerste parkeerplaats langs een snelweg waar voor het parkeren geld moet worden betaald, net als op de rustplaats.

In 2009 is er bij de rustplaats Lohfeldener Rüssel (Kassel) nog een parkeerplaats met hetzelfde systeem geopend. Het colonneparkeren werkt zo goed dat het systeem inmiddels is gepatenteerd.

 

Compact parkeren

Toch heeft het Duitse Ministerie van Vervoer vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor een ander geautomatiseerd parkeersysteem: ‘compact parkeren’.

Als proefproject werd de vrachtwagenparkeerplaats Jura West (A3 bij Velburg in de richting van Passau) voor twee miljoen euro omgebouwd. Op hetzelfde oppervlak waren er eerst 66 parkeerplaatsen en dat zijn er nu 105. Het colonneparkeren werd ontwikkeld door een ingenieursbureau, maar voor de ontwikkeling van compact parkeren is de Duitse Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) verantwoordelijk. Op aanvraag van Portatio laat de autoriteit weten: “Bij het colonneparkeren in Montabaur wordt met technische ondersteuning een vrije parkeerplaats toegewezen aan de vrachtwagenchauffeur. Bij compact parkeren kiezen de vrachtwagenchauffeurs zelf een geschikte parkeerplaats aan de hand van de beschikbare resterende lengte en de aangeboden vertrektijden op de dynamische mededelingsborden. De aansturing van compact parkeren is dus niet gebaseerd op een chronologische toewijzing van voertuigen (bijv. door het actief toewijzen van parkeerplaatsen of het doorgeven van de gewenste vertrektijd van alle vrachtwagens zoals bij colonneparkeren), maar bij compact parkeren worden er chronologisch oplopende vertrektijden aangegeven op dynamische mededelingsborden. Er worden met het aansturen van compact parkeren vertrektijden aangeboden die, als een vrachtwagenchauffeur hier op let, tot het resultaat leiden dat de vrachtwagens op chronologische volgorde parkeren. Bij compact parkeren zijn er voor de vrachtwagenchauffeurs onder andere de volgende randvoorwaarden die ertoe moeten bijdragen dat het systeem goed werkt:

  • Ze hoeven niet in een systeem in te voeren wanneer ze weer weggaan.
  • Er hoeft geen slagboom voor de parkeerplaats te worden geplaatst en de parkeerplaats is daardoor vrij toegankelijk.
  • Voertuigen met dezelfde vertrektijd (bijv. als meerdere voertuigen van één vervoersbedrijf aankomen) kunnen bij elkaar parkeren.
  • Als een voertuig blijft staan, kunnen de chauffeurs die achter dit voertuig hebben geparkeerd, gewoon wegrijden via de parkeerstrook ernaast omdat de voertuigen in deze rij toch vroeger wilden wegrijden.
  • Als een chauffeur zijn gewenste vertrektijd niet vindt, kan hij in een rij ervoor parkeren als hier een latere vertrektijd staat of in een rij op de laatste plek parkeren als hier een vroegere vertrektijd staat. De chauffeurs kunnen er dus zelf aan bijdragen dat ze andere chauffeurs niet hinderen.
  • Als een chauffeur fout heeft geparkeerd, heeft dit vaak geen gevolgen voor andere chauffeurs.
  • Compact parkeren is transparant, want als een chauffeur aan komt rijden, weet hij wanneer de voertuigen in de rij uiterlijk willen vertrekken en ze staan ook zo geparkeerd.
  • Compact parkeren is goedkoop en duurzaam tegenover het uitvallen van de detectie.”

Parkeerplaatsapps

Er is naast het beter organiseren van bestaande vrachtwagenparkeerplaatsen nog een oplossing voor chauffeurs die pauze willen houden: parkeerplaatsapps voor mobiele telefoons. Ze werken hetzelfde als de flitsapp. Chauffeurs melden vrije parkeerplaatsen en kunnen omgekeerd zien of en waar er in een gebied van bijvoorbeeld 100 kilometer een parkeerplaats te vinden is. Er zijn meerdere concurrerende aanbieders en hun apps zijn momenteel allemaal (nog) gratis. De oudste app hiervoor bestaat al meer dan drie jaar. Overigens: als de mobiele telefoon in het voertuig in een houder zit, mag de telefoon ook tijdens het rijden worden gebruikt, maar alleen als de verkeerssituatie het toelaat. Dan kunnen er zowel vrije parkeerplaatsen worden gemeld als tijdens het rijden worden uitgezocht op welke parkeerplaats op de route pauze kan worden gehouden.