Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

 

 

Op de spotmarkt


Voor de spotmarkt zijn beurzen beschikbaar, waar dagelijks brandactueel vrachten of vrijgekomen laadruimte worden aangeboden. De afwikkeling van transacties moet hier binnen een zeer kort tijdsbestek zijn beslag krijgen. De eigenlijke transacties komen hier rechtstreeks tot stand tussen twee partners, die elkaar op de beurs gevonden hebben.
Het Bundesamt für Güterverkehr, de Duitse federale dienst voor het vrachtvervoer, heeft in dit verband een studie over het onderwerp „Internetgesteunde vrachtbeurzen“ [2006] uitgebracht. Daaruit blijkt dat 85% van de bedrijven waarvoor gebruikmaking van open vrachtbeurzen een optie is, daadwerkelijk gebruik maakt van de dienstverlening van minstens één vrachtbeurs. Naar inschatting van de beursproviders ligt het marktpotentieel voor vrachtbeurzen voor wat betreft de dagelijkse trasacties bij ca. 15% van het totale vrachtaanbod. De meeste bedrijven opereren echter zowel op de spot- als op de contractmarkt.

Op de contractmarkt

Naast de spotmarkt is er de zogeheten „contractmarkt“, die op langetermijnrelaties is toegesneden. Hier worden
langlopende overeenkomsten (contracten) voor bepaalde dienstenpakketten of relaties via een webgebaseerd
ordergunningsplatform, ook wel aanbestedingsplatform genoemd, aanbesteed. Klanten uit handel en industrie maken
van deze platformen de afgelopen jaren intensief gebruik.
Beide markten hebben twee verschillende doelstellingen: Terwijl op de spotmarkt dagprijzen worden aangeboden, wordt bij aanbestedingen onderhandeld over calculeerbare prijzen met een prijsbinding voor een langere periode. Om die reden ontstaan er binnen de contractmarkt automatisch nauwere zakelijke relaties, aangezien hier naar samenwerking op een langere termijn wordt gestreefd.

 

Bij een Europawijd opererend aanbestedingsplatform bieden klanten uit handel en industrie hun vracht inclusief alle
transportspecificaties zoals laadruimte, uitlaadlocaties, aantal ritten en gewicht online aan en bereiken zo in één keer
gecontroleerde transportdienstverleners uit heel Europa. Deze hebben vervolgens de mogelijkheid, vóór een vastgelegde
tijd hun aanbiedingen voor bepaalde vertrek-bestemmingscombinaties af te geven. Belangrijk: Bij serieuze platformen
krijgen de bieders de aanbiedingen van hun mededingers in de regel niet te zien.

 

In aansluiting op de aanbesteding kunnen informatieve evaluaties worden geraadpleegd en prestatie-indicatoren worden
opgesteld. Dat vergemakkelijkt de controle van marktconforme prijzen en zorgt voor een goede beslissingsbasis voor het
kiezen van dienstverleners. Aanbestedende bedrijven kunnen in perioden met een gebrek aan vrachtruimte of juist een
groot vrachtaanbod zichzelf met behulp van de online-tool van voldoende capaciteit verzekeren.

Smahan