Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

Transportambassadeurs leveren ondersteuning na de overstromingscatastrofe op de Balkan

Het is al weer een paar weken geleden dat de mensen op de Balkan zich in veiligheid moesten brengen voor enorme watermassa’s, veroorzaakt door hevige regenval. De overstromingen zijn weliswaar weer voorbij en daarmee helaas ook de bereidwilligheid om te doneren, maar overgebleven zijn de rampzalige gevolgen voor de bevolking. Minstens 50 mensen lieten in de overstromingen het leven, huizen en wegen werden vernield – het ontbreekt nog steeds aan levensmiddelen, drinkwater, schoonmaak- en hygiëneartikelen. Om de opruimwerkzaamheden en de mensen ter plekke te ondersteunen, heeft de vereniging Transportbotschafter e. V. dringend benodigde hulpgoederen ingezameld en deze met steun van professionele zijde naar Sarajevo – een van de crisisgebieden in Bosnië en Herzegovina – laten brengen. Voor de Transportambassadeurs was daarbij vooral het volgende van primair belang: De 23 pallets met goederen dienden linea recta naar de mensen te worden gebracht die deze het dringendst nodig hadden.

 

Gebundelde krachten voor hulpactie

Bij het team van de vereniging Transportbotschafter e. V., dat zich inzet voor de belangen van de vervoersbranche, werden onmiddellijk na het bekend worden van de overstromingscatastrofe de alarmbellen geluid. „Wij hadden vorig jaar naar aanleiding van de overstromingsramp in Tsjechië al hulpgoederen ingezameld en het vervoer daarvan snel en onbureaucratisch geregeld. Logisch dat we nu ook de mensen op de Balkan doelgericht hulp wilden bieden“, vertelt Transportambassadeur Gunnar Becker. Maar tijdens het verdere verloop bleek de realisatie daarvan een stuk lastiger dan gedacht. De nationale bepalingen van de niet-EU-landen en de betreffende douanerechtelijke formaliteiten bemoeilijkten het transport. „Gelukkig hebben we een uitstekend netwerk en ontvingen dankzij de support en ervaring van Bosnienhilfe Bergkamen-Werne en expediteur Timotrans groen licht voor het truckvervoer naar Bosnië. Aldus kon uiteindelijk een 40-tonner met mineraalwater („babywater“), toiletpapier, verven, mortel, rubberschorten,rubberlaarzen en reinigingsmiddelen worden geladen – allemaal gedoneerd door royale industrie- en handelsbedrijven uit Düsseldorf en omgeving“, aldus een opgetogen Becker. Bij het laden voor de goede zaak werd ook nog eens flinke steun geleverd door de Transportambassadeurs en energieke scholieren van de Karlsschule uit Hamm.

 

Hulp die aankomt

Na een korte tussenstop bij de douane in Dortmund vertrok de truck met geroutineerde chauffeur nog op de dag van het inladen naar het getroffen gebied. „Als eindbestemming voor het transport hebben we bewust gekozen voor een centraal depot in de stad Sarajevo in Bosnië-Herzegovina, omdat we daar rechtstreeks met de daar gevestigde hulporganisatie Antoniusbrot e. V. in gesprek konden gaan. Zowel voor de Transportambassadeurs als voor de donateurs is het van belang, te kunnen traceren waar de hulpgoederen terecht zijn gekomen“, stelt Becker. De vereniging wil ook duidelijk maken dat iedereen – ongeacht de omvang van een catastrofe – met een donatie een eigen bijdrage kan leveren. Aan de vereiste transparantie mag het daarbij ook hier natuurlijk niet ontbreken. Na aankomst werden de gedoneerde goederen verder getransporteerd naar Orasje, o.a. naar een een ziekenhuis en naar plaatsjes in de omgeving, en onder behoeftige mensen uitgedeeld. Het voltallige Transportambassadeurs-team is uiteraard zeer verheugd dat het transport zo vlekkeloos verlopen is. Maar dat is nog niet alles. Er staan nog meer hulpacties op stapel. In het kader van een oproep om te doneren werd een bedrag met vijf cijfers ingezameld, dat waarschijnlijk gaat worden gebruikt voor de heropbouw van een school in Servië. „Wij verheugen ons enorm over de bereidheid tot doneren, want elke euro helpt om goed te doen“, resumeert Becker.http://www.transportbotschafter.de/Der-Verein/