Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

Stitched PanoramaLyon / Düsseldorf, 07-06-2013. De multimodale transport- en logistiekgroep Dimotrans, een van de grootste internationale transportspelers in Frankrijk, wil haar toekomstige marktpositie met behulp van vrachtbeursprovider TIMOCOM nog verder uitbouwen. Beide parters hebben zich in april jongstleden uitgesproken voor een voortzetting en intensivering van hun Europese samenwerking.

De in 1980 opgerichte Dimotrans Groep is sind 2005 klant van de IT-dienstverlener en voert wereldwijd transporten van deel- en compleetladingen uit. Naast centrale vestigingen in eigen land zijn er vertegenwoordigingen in Bulgarije, Honharije, Polen, Roemenië en Azië.

Dankzij de vrachtbeurs hebben gebruikers toegang tot een omvangrijke, heel Europa omvattende aanbiederspool. Voor Marco Fusco, European Network Director bij de Fransen, ligt het belangrijkste voordeel in het vermijden van lege ritten bij internationale vertrek/bestemmingscombinaties: „Onze gebruikers profiteren van een grote, Europawijde pool van transportdienstverleners die het ons mogeljk maakt, binnen heel Europa transporten uit te voeren. TIMOCOM is voor ons de ideale partner, omdat wij zowel onderweg als bij de dagelijkse planning uitgebreid profiteren van de enome knowhow op transportgebied bij de TIMOCOM-medewerkers, die bovendien onze eigen taal spreken.“

Een beslissend voordeel ziet Fusco verder in de diverse hulpfuncties, zoals het brancheregister TC Profile® en het routeplanning- en calculatieprogramma TC eMap®, die beide in de vrachtbeurs zijn geïntegreerd. „Onze gebruikers kunnen dankzij TC eMap® bekijken, wat de transportkosten van A naar B zijn, of met behulp van het webgebaseerde brancheregister de identiteit van nieuwe business partners gemakkelijker controleren. En mochten er daarbij twijfels rijzen omtrent deze of gene relatie, helpt ons de service TIMOCOM Identify, aldus Fusco.
Voor TIMOCOMs Chief Representative Marcel Frings is de Dimotrans Groep een voorbeeldklant bij uitstek, die model staat voor het groeiende engagement bij Franse ondernemingen, die steeds meer vaste voet krijgen op de internationale markt: „We zien nu dat de Fransen, die zich voor hun internationale business voorheen meer op andere vrachtbeurzen concentreerden, nu steeds vaker kiezen voor TIMOCOM,  doorslaggevend daarvoor zijn de internationale vracht- en laadruimteaanbiedingen, de nieuwe opslagbeurs en de talrijke doorontwikkelingen bij de aanbestedingsplatformen.”