Author: | Category: Transport Nieuws |

Het zal waarschijnlijk nog in april verboden worden voor vrachtwagenchauffeurs om in Duitsland de normale wekelijkse rusttijd in de cabine van hun voertuig door te brengen. Er mag alleen nog de verkorte wekelijkse rusttijd van 24 uur in het voertuig worden doorgebracht.

De leden van de vereniging ‘Actie in de Transport e.V.’, enkele sociaaldemocratische leden van de Duitse Bondsdag en het tijdschrift ‘Fernfahrer’ hebben zich bijna vier jaar lang sterk gemaakt voor dit verbod. Ze willen zich daarmee aan de ene kant inzetten voor de getroffen Oost-Europese chauffeurs die op dit moment vaak maandenlang ver van huis onderweg zijn en aan de andere kant hopen ze dat er door harmonisatie van de bepalingen, controles en straffen op Europees niveau een einde komt aan de prijzenoorlog in West-Europa en de transportprijzen die als gevolg daarvan almaar stijgen.

‘Actie in de Transport’ heeft in een petitie voor de Bondsdag eigenlijk zelfs verzocht dat alle vrachtwagenchauffeurs ten laatste elk tweede weekend naar de locatie van hun werkgever in het thuisland moeten terugrijden. Dat is echter in strijd met het fundamentele recht op vrij verkeer waarin staat dat de staat niemand mag voorschrijven in welk land of in welke stad iemand zich moet ophouden. Nu wordt er alleen geëist dat de normale wekelijkse rusttijd ‘buiten het voertuig’ moet worden doorgebracht.

Critici vrezen dat dit verbod net zo weinig effect heeft op de transportprijzen dan de verboden in België, Frankrijk en Nederland. Veel chauffeurs moeten de weekenden daar nu doorbrengen in containerdorpen in plaats van in de bedden in hun cabines.

Het aangenomen wetsvoorstel van Duitse bondsraad

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0201-0300/205-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5

De eerste meldingen in de Duitse vakpers over het aangenomen voorstel zijn helaas allemaal onvolledig en onjuist. Het probleem van deze wetswijziging is dat de wetgever wel boetes kan opleggen voor chauffeurs die de normale wekelijkse rusttijd in hun cabine doorbrengen, maar er daarbij geen verbod is opgesteld waardoor chauffeurs het weekend niet meer in hun cabine mogen doorbrengen. Op het eerste gezicht lijkt deze ongewone constructie een aanfluiting, maar deze situatie is te verklaren aan de hand van de controversiële onderhandelingen tussen de Duitse partijen CDU en SPD over deze zaak. Dit leidde uiteindelijk tot dit halfslachtige compromis.

Tegelijkertijd werd bij wet vastgelegd dat alleen de verkorte (24 uur) maar niet de normale (45 uur) wekelijkse rusttijd in de vrachtwagen mag worden doorgebracht.

Wat betekent dat nu voor de chauffeurs?

Als iemand bijvoorbeeld op zondagmorgen door de politie in zijn vrachtwagen wordt gezien bij een wegrestaurant en op zondagavond weer, gaat de politie ervan uit dat dit slechts de verkorte wekelijkse rusttijd van 24 uur is. De politie moet nog steeds kunnen bewijzen dat een chauffeur minder tijd in zijn cabine heeft doorgebracht dan is toegestaan. Voor dit weekend kan de chauffeur met de huidige wetgeving dus niet worden bestraft in Duitsland. Maar de politie kan de recente gegevens er wel bij pakken en controleren. Als blijkt dat de chauffeur afgelopen weekend ook al een verkorte wekelijkse rusttijd heeft genomen, heeft hij een probleem. Hij wordt door de controleurs niet voor dit weekend, maar voor het weekend ervoor beboet. Hij betaalt dan voor elk uur dat hij minder dan de eigenlijk voorgeschreven 45 uur heeft gepauzeerd, 60 euro en de werkgever 180 euro. Dat is terug te vinden in het boetestelsel. Ze worden daarbij beide beboet voor opzettelijk handelen. Als de vrachtwagen dus 30 uur heeft stilgestaan moet de chauffeur 15 keer 60 euro = 900 euro betalen en de werkgever het driedubbele.

Nu kan er alleen nog over worden gespeculeerd of zulke boetes standhouden bij een rechterlijke toetsing. De wet zal de komende weken in werking treden en pas daarna kan er iets worden gezegd over de controles door de Duitse Bondsdienst voor het goederenvervoer (BAG) en de politie. Naar verwachting zullen de eerste controles in Duitsland in het grensgebied met België en Frankrijk worden gehouden, omdat hier veel chauffeurs uitweken naar Duitsland vanwege het weekendverbod in deze landen en de parkeerplaatsen voor vrachtwagens in het grensgebied nog voller zijn dan in de rest van Duitsland.