Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

Het is sinds 25 mei 2017 in Duitsland verboden voor vrachtwagenchauffeurs om de normale wekelijkse rusttijd in de cabine van hun voertuig door te brengen. Op deze dag is de wet in werking getreden

die in maart werd aangenomen. In tegenstelling tot soortgelijke verboden in België en Frankrijk is er in Duitsland echter veel ruimte voor interpretatie door de formulering van de wetswijziging. Veel chauffeurs vragen zich nu af welke boetes hen boven het hoofd hangen als ze deze wet schenden. In Frankrijk en België is nadrukkelijk vastgelegd dat het verboden is voor vrachtwagenchauffeurs om de normale wekelijkse rusttijd in de cabine van hun voertuig door te brengen. Overtredingen kosten 1800 euro (België) en tot 30.000 euro (Frankrijk). In Duitsland is het verbod niet zo uitdrukkelijk in de wet terug te vinden: alleen indirect. Het gevolg daarvan is dat het moeilijk is voor controleurs om bewijs te leveren voor een overtreding.

 

“Als iemand bijvoorbeeld op zondagmorgen door de politie in zijn vrachtwagen wordt gezien bij een wegrestaurant en op zondagavond weer, gaat de politie ervan uit dat dit slechts de verkorte wekelijkse rusttijd van 24 uur is. Voor dit weekend kan de chauffeur met de huidige wetgeving echter niet worden bestraft in Duitsland. Maar de politie kan de recente gegevens er wel bij pakken en controleren. Als blijkt dat de chauffeur afgelopen weekend ook al verkorte wekelijkse rusttijd heeft genomen, heeft hij een probleem waar hij een geldboete voor kan krijgen.” Zie daarvoor ‘Duitsland: wekelijkse rusttijd in vrachtwagen – juridische situatie onduidelijk?’

 

Wat kost een overtreding?

Hier waren de afgelopen weken veel geruchten en speculaties over en er ging ook veel verkeerde informatie rond. Sommige mensen stellen dat er boetes dreigen tot 30.000 euro. Daar is geen enkel bewijs voor te vinden en volgens onze informatie klopt dat helemaal niet.

Als de vrachtwagenchauffeur in het weekend in zijn cabine wordt gezien, kan – zoals hierboven is beschreven – hij hier helemaal niet voor worden beboet, hooguit voor het weekend ervoor. Hij betaalt dan voor elk uur dat hij minder dan de eigenlijk voorgeschreven 45 uur heeft gepauzeerd, 60 euro en de werkgever 180 euro. Dat is terug te vinden in het boetestelsel, waarbij beiden worden beschuldigd van opzettelijk handelen.

De Duitse dienst voor het goederenvervoer heeft nu een aanbeveling gedaan aan de verantwoordelijke technische commissie van Duitsland en de deelstaten. Hierin laten ze weten dat de boete voor een dergelijke overtreding uniform moet worden vastgelegd op 500 euro voor de chauffeur en 1500 voor de ondernemer. Let op: dit is slechts een voorstel en het kan lang duren tot dit voorstel werkelijkheid wordt.

 

Problemen bij de praktische toepassing

Sommige mensen stellen dat de bewijsplicht voor waar de chauffeur de nacht heeft doorgebracht, bij de chauffeur ligt. Ook dat klopt niet! De bewijslast ligt bij de politie en dat brengt al een van de problemen aan het licht die door de wetswijziging zijn ontstaan. Hoe moet een politieagent bewijzen waar de chauffeur de afgelopen weekenden de nacht heeft doorgebracht?

Een ander probleem voor de controleurs is het feit dat de pauze bij elke controle wordt onderbroken. De chauffeur die wordt gecontroleerd, is verplicht om mee te werken en deze tijd telt daarom als werktijd. Het gevolg daarvan is dat de wekelijkse rusttijd geldt als onderbroken en na de controle opnieuw moet ingaan. In België hebben ze hier een makkelijke oplossing voor gevonden. Hier wordt gewoon gezegd “Ach, daar moeten we geen punt van maken. We zeggen gewoon dat hij zijn pauze niet onderbreekt. En daarmee is de zaak afgedaan”. In Duitsland kijken ze hier toch wat preciezer naar. De politie mag, tegen de geruchten in, altijd controleren. Dat wil zeggen ook tijdens de pauze, ook als de gordijnen dicht zijn. In de praktijk doen de ambtenaren dit echter meestal niet omdat de wet niet eenduidig is en om niet meteen de chauffeurs tegen zich in het harnas te jagen.

Ook de Duitse dienst voor het goederenvervoer heeft toe nu toe nog geen werkbare oplossing gevonden. In zijn aanbeveling aan de commissie heeft de dienst geschreven dat er voor dit probleem moet worden gezocht naar ‘werkbare oplossingen’. Maar als zelfs de Duitse ambtenaren die zijn gespecialiseerd in vrachtwagencontroles, geen oplossing vinden, is het zeer onwaarschijnlijk dat de commissie met een betere oplossing komt.