Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

EU wil vermindering van de CO2-uitstoot ondersteunen

 

Het jaar 2017 wordt het jaar waar de focus op innovatie en digitalisering voor het verminderen van de CO2-uitstoot ligt en het delen van gegevens door intelligente digitale platformen. 

In het bijzonder de vermindering van de CO2-uitstoot staat hoog op de lijst, en het is ook de focus van de transportcommissie, Violeta Bulcs. Ze was een van de sprekers op de European Logistics Summit Logistiek 2030. Het thema is “innovatieve koolstofarme technologieën en diensten.” In haar toespraak was “Strategie voor Low-Emission Mobility” genoemd, het doel om de emissies van het vervoer met 60% tot 2050 ten opzichte van 1990 te verminderen.

 

 Deze strategieën bestaan uit drie punten 

1 – Voertuigen en schepen met lage of nulemissie

2 – Geoptimaliseerd gebruik van alternatieve energie, met name elektriciteit

3 – Een andere organisatie van het vervoerssysteem die moeten leiden tot meer efficiency en reductie van CO2.

Transportplatformen maken een deel uit van het plan van de transportcommissie

Transportcommissie ondersteunt platformen die de bovenstaande drie punten kunnen bereiken. Men zou kunnen denken dat het iets nieuws en innovatiefs zou moeten zijn. Uber. Maar nee, intelligente digitale platformen beginnen niet met Uber.

Binnen het vervoer van goederen zijn intelligente platformen al een belangrijk hulpmiddel voor veel transport- en logistieke bedrijven. Transportplatform in de vorm van vrachtuitwisselingen, waar handels- en productiebedrijven hun vrachten op kunnen zetten en de transportbedrijven kunnen dit uitvoeren. Transportplatformen oftewel vrachtuitwisseling systemen helpen lege ritten te vermijden en daarmee de CO2 uitstoot terug te dringen. 

Dus de transportsector is eigenlijk al op de goede weg en in de toekomst met nog meer steun van de EU bereiken we onze gemeenschappelijke doelen.

 

Interessante links.

Lege ritten vermijden met het grootste transportplatform van Europa

Minder CO2-uitstoot door intelligente transportplatform

Besteed regelmatige Europese transporten uit of ding mee naar contractlogistiek-aanbestedingen.