Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

 

Europese verordening laat ruimte voor interpretatie

_NIK6513

Al enkele weken zijn er in Frankrijk discussies en inconsistenties over het onderwerp: ‘rij- en rusttijden bij vrachtwagens met twee chauffeurs’. De reden daarvoor is dat de Franse autoriteiten de bestaande Europese verordening anders interpreteren en hier ook aan blijven vasthouden.

Het was eerst zo dat als twee chauffeurs die op één vrachtwagen zitten en door Europa rijden, ze na vierenhalf uur rijtijd geen rusttijd van 45 minuten moeten nemen om verder te mogen rijden. De chauffeurs wisselen elkaar gewoon na vierenhalf uur af en rijden dan verder, want de beschikbaarheidstijd van de bijrijder werd tot dan toe in heel Europa gezien als rusttijd.

Gebruikers van TIMOCOMs vrachtuitwisseling berichten echter dat deze Europese verordening in Frankrijk inmiddels anders wordt geïnterpreteerd. En daarom moeten de vrachtwagenchauffeurs eerst 45 minuten rusttijd nemen om verder te mogen rijden, ongeacht of de chauffeurs elkaar afwisselen of niet. De tijd op de bijrijdersstoel wordt in Frankrijk namelijk niet meer gerekend als rusttijd. Voor de Franse autoriteiten wordt rusttijd alleen gezien als rusttijd als op de tachograaf het pictogram ‘bed’ te zien is en hiervoor moet de vrachtwagen stilstaan.

En dit geldt niet alleen voor ritten door Frankrijk, maar ook voor ritten door alle andere landen als de chauffeurs binnen 28 dagen door Frankrijk rijden: elke keer als de ‘verplichte’ rusttijd wordt genegeerd, onafhankelijk van het land waarin het gebeurt, wordt dit hier gezien als strafbaar feit van de 4e categorie en dit kost 750 euro. De Franse politie heeft voor vermeende strafbare feiten al hoge geldboetes opgelegd van € 4.500 tot € 6.000.

De Duitse vereniging van expediteurs en logistieke bedrijven (DSLV) ziet informatie van chauffeurs over dit soort controles graag tegemoet om de omvang van de Franse controles in kaart te kunnen brengen en te kunnen laten zien aan de Europese commissie.

De wettelijke verordening

De Franse politie beroept zich op artikel 34 van de Europese verordening 165/2014. Hierin staat dat rusttijd met het pictogram ‘bed’ op het registratieblad of de tachograaf te zien moet zijn om te kunnen gelden als onderbreking. De richtlijnen voor het wegvervoer 561/2006, 2006/22/EEG, nr. 3821/85 zien er echter als volgt uit:

3) “Wanneer een voertuig door meer dan één bestuurder wordt bemand en als een tweede bestuurder, die naast de bestuurder van het voertuig zit en die laatste niet actief bijstaat, beschikbaar is om het voertuig indien nodig te besturen, dan mag een periode van 45 minuten van de ‘periode van beschikbaarheid’ van die tweede bestuurder worden beschouwd als een ‘onderbreking’.”

Het is dus niet strikt noodzakelijk dat beide bestuurders na vierenhalf uur ononderbroken rijtijd rusttijd nemen als een tweede bestuurder in staat is om verder te rijden.

Conclusie

Tot er meer duidelijkheid is, moeten twee bestuurders die op één vrachtwagen door Frankrijk rijden, over het algemeen na vierenhalf uur rijden voor het eerst rusttijd nemen.