Author: | Category: Transport Nieuws |

 

Christophe Schott, de advocaat van TIMOCOM, en een expert op het gebied van transportschade geven opheldering Er kan al snel transportschade ontstaan. Zelfs bij transportprofessionals met jarenlange ervaring komt het wel eens voor dat er iets kapotgaat en de transporteur hier verantwoordelijk voor wordt gehouden.

Dat kan gebeuren bij het laden, tijdens het transport, maar ook tijdens het lossen. Dergelijke schade wordt normaal gesproken wel gedekt door de verzekering, maar die moet alleen worden gebruikt als de schade echt te verantwoorden is door de transporteur.

In de dagelijkse praktijk wordt de transporteur bij beschadigde goederen vaak veel te snel als schuldige aangewezen, zelfs als hij helemaal geen verklaring heeft voor de ontstane schade. Een voorbeeld: er komt een vrachtwagen aan op de bestemming en bij het openen van de achterdeuren of de huif blijkt dat enkele of alle pallets zijn omgevallen of uit elkaar zijn gevallen. Vaak vraagt de magazijnmedewerker bij de oprijplaat de chauffeur dan op de vrachtbrief te bevestigen dat er sprake is van schade en de verzekering moet de schade dan dekken.

 

 

Wie is er aansprakelijk voor schade?

Christophe Schott, bedrijfsjurist bij het transportplatform TIMOCOM: “Daarbij wordt weleens vergeten te controleren of er überhaupt sprake is van schade en of de geleden schade niet door een ander kan zijn veroorzaakt. Als de pallets bijvoorbeeld niet goed op elkaar zijn gezet of als de chauffeur helemaal niet bij het laden van de goederen mag zijn en daardoor helemaal niet kan controleren of de lading goed is beveiligd, kan het zijn dat anderen aansprakelijk zijn voor de schade.” Vaak zijn de palletgoederen door het omvallen ook helemaal niet kapotgegaan of beschadigd – ook dat wordt vaak over het hoofd gezien.

In twijfelgevallen is het vaak nuttig om een expert op het gebied van transport- en goederenschade in te schakelen. In het Engels heet dit een ‘surveyor’. Karl A. Selig,

http://www.havarie-buero.de/  zie opmerking 2 aan het einde van de tekst

Karl A. Selig is al 30 jaar expert op het gebied van transportschade en wil duidelijk maken dat hij verplicht is absoluut neutraal te zijn als hij schade inspecteert. Hij wil wel toegeven dat de resultaten van zijn inspecties het transportbedrijf vaak uit de brand helpen:

“In 80 procent van alle gevallen gaat het om transportschade die is ontstaan door verkeerde planning. Als er kan worden vastgesteld dat de chauffeur alles goed heeft gedaan en zich aan alle voorschriften heeft gehouden, moet iemand anders de schade hebben veroorzaakt”. Karl Selig noemt een voorbeeld van een situatie waarbij hij constateerde dat de transportondernemer de schade niet kon hebben veroorzaakt: “Er werd vlees als diepvriesproduct opgehaald bij drie laadplaatsen en het vlees kwam drie dagen later bedorven bij de klant aan. Hier konden we vaststellen dat het vlees niet tijdens het transport bedierf omdat de chauffeur bijvoorbeeld de koelapparaatuur niet goed had ingesteld, maar omdat het vlees te warm was toen het werd geladen.”

Het is heel belangrijk zo snel mogelijk een schade-expert in de arm te nemen. Het is namelijk beter als de expert meteen naar de laadplaats komt waar hij de schade met eigen ogen kan zien dan dat hij enkele dagen later alleen aan de hand van foto’s en getuigenissen een rapport moet opstellen. Er moet wel met één ding rekening worden gehouden, waarschuwt Christophe Schott van TIMOCOM: “Dat is de mogelijke hoogte van het schadebedrag. Daarbij geldt altijd de plicht om schade tot een minimum te beperken. Het is dus verplicht de extra kosten niet onevenredig hoog te laten oplopen. Bij bagatelschade loont het zich bijna nooit om een dure expert in de arm te nemen.”

Maar ook voor deze gevallen heeft Andreas Selig een tip: “Als u schade heeft en geen expert op het gebied van transportschade inschakelt, moet u in ieder geval precies op de vrachtbrief of de pakbon vermelden wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld bij welke pallet en welke verpakking wat precies is beschadigd. Het best kunt u nog een foto maken, ook al is het gewoon een foto met uw telefoon.”

Meer informatie over experts op het gebied van transportschade is hier te vinden.

http://www.portatio.com/?blogId=1703011006044610

Opmerking: de laatste zin en de bijbehorende link zijn alleen interessant voor degenen die het interview toen ook in hun talen hebben gepubliceerd.

 

Opmerking 2: De naam Karl A. Selig graag als link plaatsen. De link naar de website van de expert kan in ten minste 2-3 talen individueel worden aangepast. Hier is namelijk informatie in het Engels, Roemeens en Russisch te vinden.