Author: | Category: Transportbarometer |

Nederland bevindt zich momenteel in een recessie en de sector Transport & Logistiek ondervindt hier de gevolgen van. De volumegroei valt terug en de tarieven komen verder onder druk te staan. Al met al geldt dat, gelijk aan de economische groei en de wereldhandel, het jaar 2012 zich spiegelt aan 2011. De omzetten zullen in het eerste half jaar dalen, om daarna in de tweede helft weer te herstellen. Het eerste halfjaar zal dus zwaar worden.  Meer info onder http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=9375

Laten we toch hopen dat  we toch een goed 2012 krijgen. De transportbranch heeft heel erg veel moeten lijden.  Op dit moment zijn zijn er meer laadruimte dan vrachten op de markt. Dus 28% aan vrachten en 73%  laadruimte wordt er aangeboden.