Author: | Category: Transport Nieuws |

Externe factoren zijn ook van invloed op de voor 2022 geplande digitale transformatiedoelstellingen voor supply chain planning. Als reactie op de tekorten op de arbeidsmarkt en het stijgende personeelsverloop zegt 51% van de bedrijven dat ze in 2022 meer zullen automatiseren om werknemers in te zetten voor taken met een hogere toegevoegde waarde.

De mogelijkheid om beter en sneller te reageren op ongeplande verstoringen en de veerkracht van de toeleveringsketen zijn andere prioritaire doelstellingen voor 2022 (telkens 47%). De prioritaire doelstelling van vorig jaar – het veranderende gedrag en de verwachtingen van klanten volgen – is in 2022 gedegradeerd naar de vijfde plaats. Hieruit blijkt hoe sterk externe factoren alle activiteiten van de toeleveringsketen beïnvloeden.

Maar terwijl externe factoren de drijvende kracht zijn achter digitale transformatie-initiatieven, worden menselijke factoren gezien als de belangrijkste succesfactoren. De helft van de respondenten (50%) zegt dat voortdurende aandacht voor mensen, processen, technologie en beveiliging van cruciaal belang is voor het succes van digitale transformatie. Omgaan met verandering en doeltreffende communicatie (45%) en de noodzaak om leiderschapsgerichte doelstellingen te ontwikkelen (43%) werden ook als succesfactoren genoemd.

Het gebrek aan mankracht is het grootste obstakel voor digitale transformatie.

“De afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat de planning van de toeleveringsketen moet worden gedigitaliseerd. Gelukkig reageren meer bedrijven dan ooit door hun inspanningen op te voeren om hun activiteiten te transformeren,” aldus Caroline Proctor, chief marketing officer bij ToolsGroup. “Het percentage bedrijven dat helemaal geen digitale transformatiestrategie heeft, is met 6% het laagste dat we tot nu toe hebben gemeten. Uit onze resultaten blijkt dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in software, automatisering en mensen.”

“De enquêteresultaten laten zien dat bedrijven een gestage koers richting digitale transformatie uitstippelen”, aldus Mark Baxa, President en CEO van CSCMP. “Naarmate de uitdagingen in de toeleveringsketen frequenter en intenser worden, zijn leiders steeds meer gericht op het implementeren van oplossingen die hen helpen risico’s beter te beheersen, tekorten aan vaardigheden te omzeilen en veerkrachtiger te worden.”