Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

Veiligheid en bescherming van waardevolle vrachten wordt steeds belangrijker! In geval van vrachtdiefstal komen immers dezelfde, misschien sterk uitgedrukd, “beginnersfoutjes” naar voren.

Hier enkele tips:

* controleer ten allen tijde de verzekeringspolis en vraag na of ook de laatste betaling plaats vond
* Controle van het verzekeringsbewijs via navraag bij de CMR-assuradeur
* besteed waardevolle goederen enkel aan betrouwbare partners uit
* controleer de firma online / of adhv vrachtenbeursen via het profiel, indien uw vracht op een vrachtenbeurs werd aangeboden
* let op vervalste documenten en controleer indien nodig: kentekenbewijs, identiteit van de chauffeur en vergunning dat de uitvoerder (inter) nationaal transport mag uitvoeren.

Indien u toch twijfelt bij bepaalde bedrijven, vraag na bij je zakencontacten die mogelijks verbindingen hebben met uw toekomstige opdrachtnemer. Bv bedrijven in eenzelfde land, of waarvan je weet dat ze al zaken gedaan hebben met elkaar.

Heb je hierover vragen of opmerkingen, gewoon berichtje posten!!