Author: | Category: Transport Nieuws |

Groene logistiek is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee

 

De klimaatveranderingen zijn niet alleen nadelig voor het milieu, maar ook voor de economie. Zo werd volgens het European Environment Agency (EEA) van 1980 tot 2013 melding gemaakt van economische schade als het gevolg van het klimaat van meer dan 400 miljard euro. Steeds meer bedrijven uit de productie en handel streven er daarom naar hun CO2-uitstoot terug te dringen. De Italiaanse start-up GreenRouter laat zien dat er bij de supplychain veel geld kan worden bespaard.

 

Lege ritten en aantasting van het milieu systematisch benaderen

In een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd, verduidelijkt GreenRouter met een 26-tonner van de klasse EURO 6 dat de schadelijke effecten van lege ritten op het milieu systematisch moeten worden benaderd. Hierbij bedraagt de CO2-uitstoot per gereden kilometer:

  • 0,9 kg bij een volle vrachtwagen
  • 0,7 kg bij een lege vrachtwagen.

 

Maar bij nader inzien ziet de totale rekening er heel anders uit, legt Andrea Fossa, CEO van GreenRouter, uit: “Een volle vrachtwagen stoot wel 25-30 procent meer gassen uit dan een voertuig dat leeg is, maar voor de lading die dit voertuig had kunnen transporteren, moet er nu nog een vrachtwagen worden ingezet. Dus hier moeten we de lege rit en de extra rit eigenlijk bij elkaar optellen. De conclusie is dus dat er bij lege vrachtwagens meer schadelijke stoffen worden uitgestoten dan bij volle vrachtwagens.”

 

Goed voor de economie en het milieu: digitale transportplatformen

Een van de effectiefste maatregelen om lege ritten te vermijden en de CO2-uitstoot terug te dringen, zijn digitale transportplatformen. Zo kon volgens de meting van GreenRouter het logistieke bedrijf Rampinini Ernesto dankzij TIMOCOM, het grootste transportplatform van Europa, de bezettingsgraad van hun wagenpark met 30 procent en de winstmarge met 15 procent verhogen. Daarnaast kon de CO2-uitstoot met 23 procent worden teruggebracht.

Milieuvriendelijk transport wordt ook bij verladers steeds belangrijker. Want door te kiezen voor milieuvriendelijke transportdienstverleners die efficiënt omgaan met hun hulpbronnen, werken ze ook aan uw eigen klimaatdoelen.

Dit bevestigt ook Lars Laskowski, hoofd logistiek bij MC-Bauchemie Müller GmbH. Zijn bedrijf heeft al veel transporten via het TIMOCOM platform afgehandeld: “Het terugdringen van de CO2-uitstoot is bij alle onderdelen van de supplychain, ook bij transportinkoop, voor MC-Bauchemie en hun verantwoordelijkheid en duurzaamheid een heel belangrijk onderwerp.”

Zo profiteren alle betrokkenen van de doelstelling ‘CO2-uitstoot terugdringen’ door digitale transportplatformen te gebruiken: verladers, transportbedrijven en het milieu.

 

Meer informatie over TIMOCOM vindt u op www.timocom.nl.