Author: | Category: Transport Nieuws |

small delivery van

 

Wijzigingen inhaalverbod vrachtverkeer

 

Het inhaalverbod wordt sind 2003 gewijzigd omdat er veel snelwegen verbreed zijn en hierdoor meer ruimte op de weg gekomen is. Maar toch is het aantal aan vrachtwagens gestegen. De vrachtwagens rijden vaak achter elkaar in een colonne waardoor  het voor de overige verkeer moelijker is om in of uit te voegen. Daardoor wordt het op plaatsen waar zo een colonne gebeurd het inhaalverbod opgeheven. Door de toegenomen drukte worden toch op aantal trajecten inhaalvebod ingevoerd. En waar het altijd druk is ook buiten de spits wordt het inhaalverbod de hele dag ingevoerd. Bij trajecten die langer dan 30 km wordt  het inhaalverbod 5 kilometer onderbroken. Dus daar mogen de vrachtwagens weer inhalen om de colonnevorming te voorkomen.

Wat er nu veranderd is kunnen jullie hreronder lezen:

Actualisatie inhaalverbod vrachtverkeer_tcm174-365537_tcm21-37034