Author: | Category: Transport Nieuws, Vrachtuitwisseling |

Wat werkelijk telt bij de provider van vracht- en laadruimtebeurzen

Vrachtenbeurzen zijn uit de dagelijkse planning niet meer weg te denken. Gebruikers bieden hier hun ladingen aan, waarvoor ze nog geen transportmogelijkheden hebben. Omgekeerd kunnen transportdienstverleners die laadruimtecapaciteit over hebben, hun bezettingsgraad verbeteren. Vracht- en laadruimtebeurzen zijn dus in ieder opzicht een zinvol hulpmiddel om het zakelijk succes te verbeteren. Het is dan ook geen wonder dat er in Europa inmiddels meer dan 100 transportbeurzen van uiteenlopende aard bestaan. Dat maakt het des te lastiger, om bij het onderwerp vracht- en laadruimtebeurzen het overzicht te behouden.

TIMOCOM_Press_Stadion_900x600

@Zoe

De bandbreedte aan vrachtuitwisseling systemen is groot: Er zijn kleine, gespecialiseerde vrachtenbeurzen met een gering aantal deelnemers, naast Europese marktreuzen met duizenden gebruikers. Op het eerste gezicht is de keus van de juiste vrachtenbeurs eenvoudig: Hoe meer gebruikers geregistreerd zijn, des te groter de kansen op lucratieve deals. „Een misvatting“, aldus Marcel Frings, Chief Representative van Europa’s marktleider TIMOCOM, „vanuit ons gezichtspunt is niet het aantal gebruikers beslissend, maar het aantal aanbiedingen dat door de deelnemers dagelijks op de vrachtenbeurs wordt geplaatst.“ „TIMOCOM bijvoorbeeld telt 100.000 gebruikers die dagelijks tot maar liefst 450.000 vracht- en laadruimteaanbiedingen plaatsen! Dat betekent dat er dagelijks gemiddeld 4,5 aanbiedingen per gebruiker worden gepubliceerd. Andere transportbeurzen werven met aanzienlijk hogere gebruikersaantallen, maar kijkt men naar de aanbiedingscijfers van deze beurzen, valt op dat er soms maar 2,3 aanbiedingen per gebruiker worden aangeboden“, legt Frings uit. Het is daarom veel zinvoller bij het kiezen van een vracht- en laadruimtebeurs te letten op het aantal aanbiedingen, dan op het aantal deelnemers.

 

Geen eenduidige definitie

Feitelijk is het zo dat door de afzonderlijke vrachtbeurzen geen eenduidige definitie van het begrip „gebruiker“ wordt gehanteerd. Dat is dan ook de reden waarom een aantal beurzen juist op dat vlak met hoge cijfers effectief reclame maakt. Aanbiedingscijfers zijn voor iedere klant een open boek – iedereen ziet immers zelf, of een beurs intensief bezocht wordt of niet. Bij de gebruikersaantallen laat zich het werkelijke cijfer, vanwege de uiteenlopende begripsdefinities, niet zo gemakkelijk vaststellen. TIMOCOM presenteert zich op dit punt transparant en controleerbaar, omdat voor iedere nieuwe gebruiker een aanmeldingsprocedure geldt. Voor iedere gebruiker moet bovendien een gebruikstarief betaald worden. Bedrijven melden om die reden alleen medewerkers aan die zich werkelijk met planning bezighouden. Bij andere vrachtenbeurzen kunnen onbeperkt grote aantallen „gebruikers“ gratis worden toegevoegd. Deze duiken dan weliswaar op in de statistieken, maar niet op de beurs zelf. „Wanneer voor een voetbalwedstrijd alle kaarten gratis worden uitgedeeld, en slechts een derde van de mensen gaat kijken, is het stadion weliswaar uitverkocht, maar toch leeg“, legt Frings uit. Echt profijtelijke transportbeurzen hebben dus meer aanbiedingen dan gebruikers, aldus Frings.

 

kwaliteit en kwaliteit

Bij de keuze van een vracht- en laadruimtebeurs dient naast het aantal aanbiedingen de betrouwbaarheid van de potentiële business partners binnen de transportbeurs een doorslaggevende rol te spelen. Om omvangrijker het door de vracht- en laadruimtebeurs aangeboden veiligheidspakket, des te moeilijker is het voor „zwarte schapen“ hun slag te slaan. TIMOCOM biedt bijvoorbeeld een gelaagd veiligheidssysteem dat niet alleen een verplichte omvangrijke toegangscontrole voor nieuwe klanten omvat. En mocht het ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch eens nodig zijn een weigerachtige debiteur aan te pakken, komt TIMOCOMs eigen incassobureau onder leiding van advocaat Alexander Oebel in actie. Samen met zijn team assisteert hij klanten bij de buitengerechtelijke incasso van openstaande vorderingen – een service die bij werkelijk veilige vracht- en laadruimtebeurzen tot het standaard dienstverleningspakket dient te behoren.

 

Het loont dus echt de moeite, eerst goed te kijken alvorens een vracht- en laadruimtebeurs te kiezen of af te wijzen! Wanneer men de gegeven adviezen ter harte neemt, is de juiste vrachtbeurs vaak slechts een “zakrekenaar” van u verwijderd.

 

Meer informatie over TIMOCOM vindt u op www.timocom.nl.