Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

Milieubescherming wordt in de transport- en logistiekbranche steeds meer een belangrijke concurrentiefactor. Dat
activiteiten voor het milieu goed voor het imago zijn kan natuurlijk niet worden ontkend. Maar het gaat erom, of er achter
de inzet voor het milieu uitsluitend marketingredenen schuilen of juist een eerlijk belang. Vracht- en laadruimtebeurzen
zijn van huis uit op duurzaamheid ingesteld: Zij helpen klanten lege ritten te vermijden, capaciteiten optimaal te benutten
en zo het milieu zo veel mogelijk te ontzien. Ook ondernemingen (verladers) uit handel en industrie zijn steeds vaker bereid, voor milieuvriendelijke transporten meer te betalen of om bij gelijke kosten te kiezen voor de „groenere“ aanbieder. Klanten van aanbestedingsplatformen tonen hun milieuverantwoordelijkheid alleen al daardoor dat zij onze software gebruiken, want deze helpt onnodige legere ritten te vermijden en aldus onnodige milieubelasting te vorkomen. En ten bewijze daarvan kunnen zij ook een officieel certificaat ontvangen, bijvoorbeeld bij TIMOCOM het milieu-embleem „Green we can“. Dit milieu-embleem kan bijvoorbeeld op de eigen website of op het eigen briefpapier worden afgebeeld. Zo kunnen de dienstverleners aan hun opdrachtgevers laten zien dat zij niet alleen op logistiek gebied, maar ook in milieuzaken betrouwbare partners zijn.