Author: | Category: Transport Nieuws |

Tegenwoordig zijn de voor transport- en logistiekbedrijven geldende eisen hoger dan ooit. Hun personeel moet de
ontvangen orders op het juiste tijdstip en op de juiste plaats afwikkelen, en zich bovendien met zaken als opslagbeheer
en het verlenen van transportdiensten bezig houden. In de contractlogistiek worden zelfs complete delen van het
productieproces in opdracht van de industrie verzorgd. Deze dienstverleners opereren zodoende in nauwe concurrentie
met andere spelers uit de branche, die eveneens alles in het werk stellen een optimale en rendabele bedrijfsvoering te
realiseren. Een belangrijke rol spelen daarbij de interne planning en de IT-gestuurde procesorganisatie.

De rol van transport- en logistiekbedrijven in de economie

Transport- en logistiekbedrijven waarborgen de mobiliteit van goederen en daardoor tevens de economische groei. In
het kader van de steeds verder toenemende internationalisering worden de markten opener en ontstaan er steeds meer
netwerken. Voor de bij vervoer en transport betrokken ondernemingen is dat een serieuze uitdaging, want zij staan voor
de taak, nieuwe business relaties te vinden die aan de eisen van hun transport- en logistiekorders zo precies mogelijk
voldoen. Daarbij geldt bovendien dat de transportbranche met haar internationale scope uitermate hectisch is. Ten
gevolge van de globalisering ontstaan er steeds langere leveringsketens, waardoor de verkeerstromen alleen maar
verder toenemen. Van de dienstverleners uit de logistiekbranche en hun collega’s, die deze transporten voor hun
rekening nemen, wordt zodoende een enorme competentie geëist.

 

Concurrentie en de betekenis van IT
Wie concurrerend wil blijven, kan het zich niet permitteren de ontwikkelingen in de IT te negeren. Want zonder IT staat in
de transportbranche alles gewoon stil. Het vinden van nieuwe business partners, een efficiënte informatie-uitwisseling
en het veiligstellen van kwaliteit zijn van elementaire betekenis. Inmiddels zijn evaluatie- en analyseprogramma’s
beschikbaar of webgebaseerde transportaanbestedingsplatformen die ieder voor zich de planning stukken
gemakkelijker maken. Hoe eenvoudiger, intuïtiever en veiliger een platform zich laat bedienen, des te beter dat voor de
dagelijkse business uitpakt. Op de concurrentie-intensieve transportmarkt is de keuze voor een bepaalde
dienstverlening of een bepaald product al lang niet meer een pure prijsbeslissing. In belangrijke mate is hier de
zogeheten „meerwaarde“ doorslaggevend, bijvoorbeeld de internationale begeleiding van klanten in hun moedertaal,
geïntegreerde online-adressenbestanden of routecalculatieprogramma’s

Meer informatie over transport dan gewoon kunt u hieronder uw vraag stellen.