Author: | Category: Transport Nieuws |

Zoals reeds herhaaldelijk is uiteengezet, heeft de globalisering de structuur van de toeleveringsketen zwaar onder druk gezet en haar kwetsbaar gemaakt voor onverwachte en onverwachte crisissen. Het is echter ook niet in een betrekkelijk korte tijdspanne strategisch gesensibiliseerd.

Dit betekent dat zelfs in de toekomst, wanneer de Corona-pandemie afneemt, er geen verlichting in zicht is in de logistieke en intralogistieke toeleveringsketen.

Terwijl de media zich blijven beroepen op Russisch nationalisme om het vermeende eenzijdige conflict tussen Rusland en Oekraïne te verklaren, helpt een blik achter de schermen om verdere ontwikkelingen beter te begrijpen en nieuwe logistieke strategieën met betrekking tot de toeleveringsketen te plannen.

Uiteindelijk gaat het altijd om economische belangen en het veiligstellen van bestaande en nieuwe markten. In dit geval gaat het niet alleen om Oekraïne, maar ook om het nivelleren van potentiële concurrenten die gevolgen hebben voor de nationale inkomsten en werkgelegenheid.

Zo staat Gazprom, het nummer één bedrijf in Rusland, slechts op de zevende plaats in de internationale vergelijking van de industrie, vóór Amerikaanse bedrijven als ExxonMobil en Chevron. Groot-Brittannië en Frankrijk zijn ook vertegenwoordigd. En China ook, op de vijfde plaats met PetroChina. Een mogelijke verklaring voor het feit dat China zich niet duidelijk achter Rusland schaart in de kwestie-Oekraïne, zoals men zou verwachten?

Met deze escalatie gaat de poging van Duitsland om zich door middel van hernieuwbare energiebronnen van zijn energieafhankelijkheid te bevrijden opnieuw naar de verre toekomst, indien de Duitse politiek niet consequent deze weg inslaat.

Zou een kwaadwillende kunnen vragen waarom Duitsland in een gasnoodsituatie zou moeten geraken, terwijl Gazprom slechts amper 8% van de wereldmarktkapitalisatie voor zijn rekening neemt? De gasnoodsituatie zou zich voordoen als de VS, Frankrijk en het VK, alle NAVO-leden, niet aan ons zouden leveren en geen zaken met ons zouden willen doen.

De energiemarkt wordt als de belangrijkste sector beschouwd. Als u geen leider bent in deze sector, verliest u uw invloed en hefboomwerking op de markten die ervan afhankelijk zijn. Het gaat hier niet om het wel en wee van politieke actoren alleen, maar om de dominantie van de markt en de daaruit voortvloeiende welvaart. Nuchter bekeken zijn wij allen begunstigden en pionnen van een systeem dat een eigen leven is gaan leiden.

Of de oorlog nu nationalistisch wordt uitgelokt door Rusland of wordt gedreven door de economische belangen van andere landen die bewust of onbewust willen profiteren van dit vermeende eenzijdige conflict tussen Rusland en Oekraïne – de uitdagingen voor de logistiek en de intralogistiek tijdens en na de Coronapandemie met betrekking tot de globalisering worden er niet kleiner op. Ze worden duurder en ingewikkelder en zetten de meeste supply chain-strategieën op hun kop.