Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

TIMOCOM advocaatDe enige vrachtbeursprovider die een eigen incassoservice aanbiedt is momenteel TIMOCOM. Bijzonder voordelig zijn de snelle reactietijden bij het oplossen van incassoproblemen. De IT-dienstverlener zit namelijk in het knooppunt van het hele gebeuren en kan de toegang tot de beurs voor wanbetalers blokkeren. Menig zwart schaap wordt zelfs al bij voorbaat afgeschrikt om de software te gaan gebruiken en waagt het niet eens om lid te worden.“

 

Incassoservice voor buitengerechtelijke oplossingen
De oorzaken van betalingsachterstanden zijn divers: Een gebrekkig factuurverwerkingsproces, seizoensschommelingen bij de omzet, liquiditeitsproblemen, een te smalle orderportefeuille of benutting van een leverancierskrediet. Dit zijn dan nog verzachtende omstandigheden, waarbij de betaling, weliswaar te laat, uiteindelijk toch plaatsvindt. Anders ligt dat bij klanten die doelbewust en opzettelijk niet betalen en dat pas onder de nodige druk doen. Ook al zijn dat soort gevallen over de totale business gerekend te verwaarlozen, bij een „worst case“ is een onafhankelijk incassobedrijf echt de beste oplossing om verschuldigde bedragen met succes in te vorderen. Bedrijven dienen deze optie absoluut te overwegen, alvorens te kiezen voor de gecompliceerde, langdurige en kostbare gerechtelijke weg.

Incassomanagement
Alvorens een incassobureau in te schakelen, is het voor ondernemers zaak, zich reeds van te voren vertrouwd te maken met de voordelen van goed incassomanagement en dat in de onderneming te implementeren, om eigen insolventieproblemen te voorkomen. Vrachtbeursgebruikers die een overeenkomst met een insolvente of niet tot betaling bereide relatie hebben gesloten, wordt geadviseerd, deze eerst een aanmaning te sturen en navraag te doen naar de redenen voor het verzuim. Soms blijkt het mogelijk met de debiteur tot overeenstemming te komen, zodat de nota alsnog wordt betaald. Heeft deze benadering geen succes, kan de schuldeiser zich rechtstreeks tot een incassobureau wenden.

Incassoafhandeling
Ook de incassoafhandeling gaat uiterst ongecompliceerd in zijn werk. Hier gelden duidelijke regels: Zodra de eerste 30 dagen na afloop van de betalingstermijn zijn verstreken en de debiteur zonder succes is aangemaand, neemt de geaccrediteerde incassodienst van TIMOCOM de invordering over. Medewerkers van TIMOCOM informeren vervolgens de gedupeerde klant op de kortste termijn en in diens eigen taal, of de incasso haalbaar wordt geacht. Dat bespaart u de beslissing over eventueel onnodige advocaat- en proceskosten. Om actie te kunnen ondernemen, moet de gedupeerde enkel het incasso-opdrachtformulier en de relevante transportdocumenten naar de incassoafdeling opsturen. Dat betreft de factuur voor de uitgevoerde transportdienst, de afleveringsbevestiging en een kopie van de reeds uitgevoerde aanmaning. Gedurende de gehele incassoprocedure vindt er een intensieve informatie-uitwisseling tussen de incassoafdeling en de gedupeerde plaats.

Meer informatie over incasso binnen een vrachtbeurs vindt u tevens onder www.timocom.nl