Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

Vrachtbeurzen bieden meerdere voordelen in één: Enerzijds stellen zij de klanten in staat lege ritten te vermijden, verschaffen een beter overzicht van de markt en bieden de gebruikers de mogelijkheid, tal van potentiële nieuwe business partners op nationale en internationale schaal te vinden. Waar expediteurs vroeger hun zakenpartners tijdrovend in telefoonboeken moesten zien te vinden, maakt men nu gebruik van gemakkelijk te bedienen software, waarmee bijvoorbeeld vracht- en laadruimteaanbiedingen zich in overzichtelijke lijsten laten afbeelden. Doordat de aanbiedingen volgens bepaalde criteria kunnen worden gefilterd zijn het zoekproces en daardoor ook de verdere orderafwikkeling aanmerkelijk vereenvoudigd. Uiteindelijk kan zo ook flink op de bedrijfskosten, zoals die van het telefoneren, worden bespaard. Veel klanten van een vrachtbeurs gaan zelfs zover dat uitsluitend nog orders worden afgewikkeld met eveneens bij hun vrachtbeurs geregistreerde partners. Een groot voordeel is dat deze doorgaans al van te voren door de vrachtbeursprovider zijn gecontroleerd en de kans, tegen een onserieuze partner op te lopen, vele malen kleiner is dan anders. Een bijkomend voordeel: Door gebruik te maken van vrachtbeurzen kan het aantal lege ritten nog verder teruggebracht worden, wat op zijn beurt leidt tot lagere brandstofkosten en minder CO2 -uitstoot.

De nadelen van vrachtbeurzen treden wat minder op de voorgrond dan de voordelen. Weliswaar biedt de controle door
de vrachtbeursprovider al een hoge mate van bescherming, toch blijft een restrisico bestaan, omdat veiligheid niet in alle vrachtbeurzen een even hoge prioriteit geniet (zie tevens hoofdstuk „Veiligheidsmaatregelen door vrachtbeursproviders“). Desalniettemin zijn er voldoende mogelijkheden om zelf oplichting te voorkomen (zie tevens „Veiligheidsmaatregelen door de gebruiker“).

Meer informatie onder www.timocom.nl onder de rubriek veiligheid.

Smahan