Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

TIMOCOM, marktleider onder de vracht- en laadruimtebeurzen, heeft bijvoorbeeld een schermvenster voor het invoeren van vracht ontwikkeld, waarin klanten hun vrachtorder exact kunnen specificeren. Zo kunnen zij hun vracht beschrijven en specificeren, welk voertuigtype benodigd is (zie afb. 2). In het voertuigoverzicht (zie afb. 3) worden alle lege voertuigen uit het door hen aangegeven postcodegebied afgebeeld. De aanbiedingen worden in beknopte versie, maar met alle essentiële informatie, op overzichtslijsten gepresenteerd. Door aanbiedingen met de muis aan te klikken, ontvangt de gebruiker alle bijbehorende detailinformatie.

 

Omgekeerd kan natuurlijk ook een transport worden ingevoerd (zie afb. 3), om vervolgens de bijbehorende vracht te traceren. Van conventionele huif-volumecombinaties tot en met silo-opleggers wordt in de vrachtbeurs TC een grote verscheidenheid aan truck- en opbouwtypen aangeboden. Ook het volume en het gewicht van de vrije laadcapaciteit laten zich gedetailleerd afbeelden. De aanbiedingen omvatten precieze informatie over de standplaats van het voertuig, het mogelijke vertrektijdstip en de gewenste plaats van bestemming.

Meer informatie onder: www.timocom.nl