Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

Mag een 20-jarige beroepschauffeur met een diploma op zak en zijn CE-rijbewijs in heel Europa rijden?

Met deze op het eerste gezicht eenvoudige vraag kwam Vincent Späth (op de foto samen met de auteur) bij Portatio.

De door ons geraadpleegde deskundigen vermoedden spontaan dat het juridisch net zo geregeld is als met het gewone rijbewijs op je 17e. Maar dat klopte niet. Toch maar verder navraag gedaan.

In Duitsland kan je sinds enkele jaren al op je 17e je rijbewijs halen. Pas als je 18 bent, mag je autorijden, maar alleen onder begeleiding van een persoon die speciaal hiervoor op het voorlopige rijbewijs moet zijn ingeschreven. 17-jarigen mogen echter niet naar het buitenland rijden, omdat de regeling alleen in Duitsland geldt. Op dit moment wordt in Niedersachsen

https://www.derwesten.de/politik/niedersachsen-will-pilotprojekt-fuer-fuehrerschein-mit-16-id211277537.html

besproken of het rijbewijs al op 16-jarige leeftijd kan worden behaald. Ook wordt het voorstel besproken om het vrachtwagenrijbewijs al op je 17e

http://www.eurotransport.de/news/dvr-will-lkw-fuehrerschein-ab-17-jahre-9154806.html

te kunnen halen.

Ook in dit geval mag dit uitsluitend onder begeleiding. Als de voorstellen worden aangenomen, zullen ze alleen in Duitsland gelden; je kunt niet even een uitstapje naar Denemarken of Nederland maken.

Maar voor vrachtwagenchauffeurs onder de eigenlijke voorgeschreven minimumleeftijd van 21 jaar gelden heel andere regels. In Duitsland en andere Europese lidstaten (bijv. in Scandinavië, Slovenië, Kroatië) bestaat de mogelijkheid om een opleiding te volgen voor beroepschauffeur. In vele landen kun je ook in het kader van een beroepsopleiding in militaire dienst. Wie een opleiding heeft afgerond en het wettelijke rijbewijs heeft gehaald, mag dan al met 18 jaar alleen een grote vrachtwagen besturen.

In Duitsland wordt dit geregeld onder § 10 van de Verordening omtrent het rijbewijs, onder punt 7. Zolang de jonge beroepschauffeur geen 21 is, moet hij niet alleen zijn vrachtwagenrijbewijs bij zich hebben, maar ook een getuigschrift of een vergelijkbaar bewijs van de afgeronde opleiding. Alleen dan mag hij in Duitsland rijden als hij 18 of 20 is. Dit geldt niet alleen voor Duitse, maar ook voor jonge chauffeurs uit andere EU-lidstaten met een vergelijkbare opleiding.

De Duitse verordening geldt natuurlijk alleen in Duitsland, maar een soortgelijke bepaling kun je ook vinden in de Verordening (EEG) 3820/85

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1985R3820%3A20080910%3Ade%3APDF

“tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer”. In Afdeling III (“Bemanning”) staat dat de minimumleeftijd van bestuurders in het goederenvervoer wordt vastgelegd op 21 jaar. Als uitzondering geldt dat je al met 18 mag rijden “op voorwaarde dat de betrokkene een door een van de Lidstaten erkend getuigschrift van

vakbekwaamheid bij zich heeft, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg een opleidingscursus voor bestuurder in het goederenvervoer over de weg heeft gevolgd overeenkomstig de communautaire voorschriften betreffende het minimumniveau van de opleiding van bestuurders in het wegvervoer.”

Dat betekent in normale mensentaal: de 20-jarige beroepschauffeur Vincent Späth mag in heel Europa met zijn vrachtwagen rijden. Omgekeerd mag ook een Kroatische of Deense bestuurder met een afgeronde beroepsopleiding tot bestuurder in het goederenvervoer over de weg in Duitsland rijden, ook wanneer hij 18 of 20 jaar is.