Author: | Category: Vrachtuitwisseling |

 

 

Update over 18/05/2016: onlangs Volgens dpa Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Sobotka (ÖVP) heeft aangekondigd dat het in eerste instantie geen grenscontroles plaatsvinden. Het aantal vluchtelingen die  bij de Alpe aankomen, zijn sterk afgenomen als gevolg van de Italiaanse controlemaatregelen.
Oostenrijk bereidt grenscontroles voor

De Brennerpas is al eeuwen een van de belangrijkste verkeers- en handelsknooppunten tussen Noord- en Zuid-Europa. De Alpenpas is daarbij steeds weer het toneel van politieke en economische ontwikkelingen. Zo ook nu, want Oostenrijk treft voorbereidingen om de grenscontroles bij de grens met Italië weer in te voeren en wil hier eind mei mee beginnen.

BrennerGrenzkontrolle_900x600px_RGB

Op 12 april 2016 werd begonnen met de bouwwerkzaamheden door de vangrails ter hoogte van de staatsgrenzen tussen Oostenrijk en Italië weg te halen. Sinds 1998 zorgt het Schengenverdrag als teken van het vrije verkeer van personen voor open grensovergangen binnen Europa. Maar nu moet hier aan het einde van de maand een overdekte controlezone zijn opgezet die een afschrikkende werking moet hebben op vluchtelingen en de toestroom van asielzoekers moet beperken.

 

Extra files en economische schade

Vooral door de lage tol- en dieselkosten in Oostenrijk in vergelijking met buurland Zwitserland geven transportbedrijven de voorkeur aan de Brennersnelweg. Alleen al in 2015 staken 2,1 miljoen vrachtwagens over een van de vier rijbanen de Alpen over. Dat zijn dus 5.800 voertuigen per dag. Door de geplande snelheidsbeperking van 30 km/h rond de controlepunten moeten zowel bedrijven als chauffeurs rekening houden met lange files en wachttijden, ook al zijn er twee rijstroken voor vrachtwagens gereserveerd. Eén daarvoor moet dienen als visuele controle en de ander als steekproefsgewijze controle van de persoonsgegevens.

Deze afsluiting van belangrijkste route naar Italië zal hoe dan ook leiden tot tijdverlies en hoge standkosten. De Kamer van Koophandel in Zuid-Tirol is bang dat de extra kosten worden doorberekend aan de opdrachtgevers en verladers. En dat zou weer kunnen leiden tot prijsverhogingen voor de consument.

 

Discussies over mogelijke oplossingen

Mogelijke oplossingen voor de problemen die kunnen ontstaan bij de Pas, lopen uiteen van het versterken van het spoorvervoer en een controlezegel op vrachtwagens tot flexibele rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs bij grenscontroles.

Als de spoorlijn moet worden versterkt, moet de dienstregeling worden herzien om een goed alternatief voor de snelweg te creëren met minder tijdverlies. Een onbeschadigde controlezegel waarmee kan worden aangetoond dat de vrachtwagen na het beladen niet meer is geopend, moet door commerciële partijen worden afgehandeld. Er zijn nog geen beslissingen genomen over deze voorstellen.

De versoepeling van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs lijkt geen mogelijkheid te zijn. Het veiligheidsrisico wordt te hoog ingeschat, ook als er een dergelijke regeling maar tijdelijk zou worden ingevoerd als uitzondering voor de Brennerpas.

 

Een haalbare oplossing: meer tijd incalculeren

De Astag (de Zwitserse organisatie van transportbedrijven) verwacht echter geen verkeer

dat uitwijkt naar de Gotthard- of San Bernardino-tunnel. Want er wordt geen tijd én geld bespaard door te kiezen voor een alternatieve route. Zoals hierboven vermeld zijn de tol- en dieselprijzen in Zwitserland vele malen hoger dan in Italië en Oostenrijk.

De enige oplossing die er dan nog overblijft, zolang er geen andere oplossingen zijn die snel kunnen worden gerealiseerd, is het incalculeren van meer vertraging en het moeten dragen van hoge standkosten. Ja, ook de consument zal dit merken en ook de chauffeur, die de hele duur als rijtijd wordt aangerekend. We kunnen ook gewoon blijven hopen dat de grenscontroles maar een dreiging zijn van Oostenrijk aan het adres van Brussel en het probleem kan worden opgelost door afspraken te maken over hoe er met vluchtelingen moet worden omgegaan.